เวลามีความทุกข์ใหญ่ ๆ

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2557

 

 

 

เวลามีความทุกข์ใหญ่ ๆ  ลองทำตัวให้เล็กลง  ถือตัวตนน้อยลง  เห็นความสำคัญของตัวเองน้อยลง  มองเห็นตัวเองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆ 


ในชีวิตของคนอื่นและในโลกที่หมุนไปเรื่อย ๆ  โดยไม่ใส่ใจความทุกข์ของใครทั้งสิ้น   //   ถ้าทำตัวเล็กลงแบบนี้ได้   ความทุกข์ก็จะเล็กลงไปด้วยเป็นเงาตามตัว

 

 

  #   cr  นิ้วกลม