กายมนุษย์

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2558

 

 

กายมนุษย์นี้มีไว้สำหรับ
สร้างบารมีอย่างเดียวเท่านั้น

 

เราควรทำตัวเราให้เป็นอิสระ
ปลอดกังวลจากสิ่งที่ไม่ดี

 

ถ้าใจไปติดกับเรื่องคน สัตว์ 
สิ่งของ มันเป็นภาระ เป็นเครื่องกังวล 
ทำให้เสียเวลาสำหรับชีวิต

 

กายมนุษย์เขามีไว้สำหรับ
สร้างความดี สร้างบารมี

 

แต่ถ้าหมดเวลาไปกับเรื่องราว
เหล่านี้แล้ว จะเอาเวลาที่ไหน
มาสร้างบารมี สร้างความดี

 

เราถึงต้องใช้เวลากันยาวนาน
เป็นอสงไขยชาติ กว่าจะได้บุญ ได้บารมีกัน แต่ละอย่าง
แต่ละชนิด

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)