สิ่งดีๆมีอยู่แล้วรอบตัว

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2558

 

 

"สิ่งดีๆมีอยู่แล้วรอบตัว
อยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็น
ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นสิ่งดีๆในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็น"
 อายตนะ

 

เราจะต้องสั่งสมบุญในชาตินี้ให้มากๆ
เพื่อว่า ภพชาติต่อไป เราจะได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ 
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๕ กันยายน  ๒๕๔๘

 

ต้องสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่ 
ใครจะว่าเราเชยก็ช่าง 
ใครจะว่าเรางมงายก็ช่างเขาอีก
เอาไว้เมื่อไหร่บุญส่งผล
นั่นแหละจึงจะรู้ว่า 
ใครกันแน่ที่เชย หรือใครกันแน่ที่ช้าไปแล้ว
เราทำเราก็ได้ 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗