ชาตินี้สำคัญมากจริงๆนะลูกนะ.....จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ชาตินี้สำคัญมากจริงๆนะลูกนะ.....จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด


"บนเส้นทางแห่งการสร้างบารมีนี้ ใครจะมาเร็วหรือมาช้าไม่สำคัญ แต่สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อได้มาถึงเส้นทางสายนี้แล้ว จะประคับประคองตนเองให้อยู่สร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าจะถึงเป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรม ชาตินี้สำคัญมาก ถ้าแพ้ชาตินี้ ก็จะแพ้ไปเรื่อย ๆ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ว่าไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ แต่เป็นชาติสุดท้ายที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต อะไรเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ แล้วเราจะไปดับเหตุแห่งความทุกข์นั้นได้อย่างไร นี่เรารู้ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของเรา ถ้าชาตินี้ใครแพ้ จะพลัดหลุดไปจากเส้นทางธรรมกาย หลุดไปเลย คราวนี้จะไม่ทันกันแล้ว แพ้ตลอดชาติ ถ้าเราปฏิญาณตนเป็นนักสู้ นักรบแห่งกองทัพธรรม ต้องสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ถ้าแพ้ไอ้ดำถือว่าเสียศักดิ์ศรีทีเดียว เพราะเกิดมาปราบมัน แต่กลับเป็นมันปราบเรา เสียศักดิ์ศรีมาก โน้น! ไปอยู่คนสุดท้าย หมายความว่า แถวยาวเท่าไรต้องไปอยู่คนสุดท้าย ถ้าไปทั้งทีมก็ไปอยู่คนสุดท้าย บ๊วยเลย เราต้องการเป็นบิ๊ก ไม่ใช่บ๊วย เตือนตัวเองด้วย เตือนซึ่งกันและกันด้วยเพื่อเราจะได้ไปพร้อม ๆ กัน ไปอยู่ในแนวหน้า ไปศึกษาวิชชาธรรมกาย ไปปราบไอ้ดำด้วยกัน จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม" 

 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)