ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิถีชีวิต

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิถีชีวิต

ความหมายของวิถีชีวิต

       วิถี ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สาย แนว ถนน ทาง

       วิถีชีวิต จึงหมายถึง การกระทำตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยกระทำอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระทั่งการกระทำนั้น ได้กลายมาเป็น ส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต

ความสำคัญของวิถีชีวิต

        คนเราเมื่อเกิดมาในโลกล้วนมุ่งหวังให้ได้ความสุข และความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งต่างคนต่างก็เลือกวิธีการหรือแนวทางที่จะทำให้ได้ความสุขและความสำเร็จนั้นมาครองเมื่อกระทำตามวิธีการและแนวทางนั้นๆอย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของแต่ละคนไป ดังนั้นใครจะมีวิถีชีวิตอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้ตนเองเป็นแบบใด ตั้งแต่การเลือกว่าอะไรคือความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่ตนปรารถนาหรือพูดง่ายๆคือเลือกว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและประการต่อมาก็เลือกแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วก็มีทั้งตนเองที่สมหวังและผิดหวังบางครั้งสมหวังได้รับความสุขในขณะที่บางครั้งก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังแต่กลับพบว่าเป้าหมายที่หวังนั้นกลับเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ผิดจึงนำแต่ความทุกข์ระทมมาให้

       หากเปรียบชีวิตกับการเดินทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย อุปกรณ์สำคัญสิ่งแรกที่เราต้องมีสำหรับการเดินทาง คือ แผนที่ ซึ่งต้องเป็นแผนที่ที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะทำให้การเดินทางนั้นไปถึงเป้าหมายได้อย่างถูกต้องหากเมื่อเริ่มต้นเดินทางแต่ได้แผนที่บอกตำแหน่งเป้าหมายผิดพลาดแม้เราจะมีความสามารถในการเดินทางมากเท่าไรหรือมีพาหนะดีอย่างไรก็ตามย่อมไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เป็นเพียงได้ไปถึงเร็วกว่าผู้อื่นเพื่อจะพบว่าเดินทางไปผิดที่เท่านั้นหรือแม้จะเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความอดทนสูง มองโลกในแง่ดีสามารถทำใจให้สบายได้ในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ความเป็นจริงคือยังคงหลงทางอยู่ตราบใด ที่ยังไม่มีแผนที่ที่ถูกต้อง ก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดี

       สรุปได้ว่าการเดินทางของชีวิตจำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดี มีวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องชัดเจน ชีวิตจึงจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ

 

จากหนังสือ DOU

วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร