ผังสำเร็จ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ผังสำเร็จ

 

       คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเกิดเป็นภาพในใจ แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย  

 

       ถ้าเราทำซ้ำบ่อย ๆ ผังนี้ก็จะหนาแน่น  ทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่หากเราอธิษฐานนาน ๆ ครั้ง  กว่าจะสมปรารถนาก็ต้องใช้เวลานาน  และผลที่จะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่  

 

       เพราะฉะนั้น  เราต้องหมั่นนึกถึงบุญและอธิษฐานจิต ตอกย้ำที่ศูนย์กลางกายบ่อย ๆ เพื่อผังสำเร็จ จะกลายเป็นผลสำเร็จต่อไป

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่