การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2558

 

 

การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี

 

 การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี  แม้เพียงผู้เดียว  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล  อย่างยากที่จะประมาณได้  

 

 สำหรับหมู่สัตว์ทั้งปวง  ที่ต้องเวียนเกิดเวียนตาย  ในห้วงวัฏสงสารอันยาวไกล  และกว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะเกิดปัญญา  เห็นภัยในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  มีศรัทธาสูงส่งพอที่จะอุทิศชีวิต  ละจากเรือนมาสร้างบารมี  เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์  ตามเยี่ยงอย่างพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายวัน  มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้โดยง่ายเลย   หากแต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนตนเองอยู่นับภพนับชาติไม่ถ้วน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร