...เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้วนะจ๊ะ...

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

 

...เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้วนะจ๊ะ...

 

...ว่าเรายังต้องเดินทางไกลอีกยาวนาน ไม่รู้เท่าไรอีกเหมือนกัน เราสามารถกำหนดได้ แผนผังของชีวิต 

 

...เพราะว่าทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้มีพรหมมาลิขิต หรืออะไรมาลิขิตเลย เราต่างหากที่จะลิขิตชีวิตของเราให้เป็นอย่างไร อยู่ที่การกระทำของเรา ซึ่งตอนนี้เราจับหลักได้

 

... เรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องภาวนา นอกจากตายแล้วไปสู่สวรรค์ได้ฐานะ 10 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสอันเป็นทิพย์ 10 อย่าง 

 

...อยู่บนสวรรค์แล้วลงมาเกิด ผลบุญนั้นก็ยังตามลงมาด้วย แล้วยังเป็นไปตามความปรารถนาของเรา 

 

...แต่ถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาก็ได้ แต่ก็ได้อย่างสะเปะสะปะ แต่ถ้าตั้งความปรารถนาแล้วมันได้อย่างแน่นอนทีเดียว

 

 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#