ใจใสๆใจสบายๆ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

ใจใสๆใจสบายๆ

 

"ใจใสๆใจสบายๆ เดี๋ยวสิ่งเลวร้าย
ทั้งหลายจะมลายหายสูญนะจ๊ะ.."

 

พรคุณครูไม่ใหญ่ภาคบ่าย 
อา. 2 สค 58 ห้องแก้วสารพัดนึก 
ก่อนปลีกวิเวกเข้าพรรษา

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร