" ผู้ ที่ มี ค ว า ม เ ค า ร พ ม า ก "

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

 

" ผู้ ที่ มี ค ว า ม เ ค า ร พ ม า ก "

 

  " ผู้ที่มีความเคารพมาก  ตระหนักในความดีของผู้อื่น จะเป็นที่มาแห่งปัญญาด้วย 

 

เพราะนิสัยที่คอยจับผิดคนอื่น จะค่อยๆ หายไป จะมองหาแต่คุณธรรมความดีของผู้อื่น จะมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่น เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีติดตัว ทำให้ตัวเราเป็นแหล่งศูนย์รวมของความดี

 

#เหมือนทะเลเป็นที่รวมของแม่น้ำทุกสาย#

 

"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร