‎"บุญศักดิ์สิทธิ์ช่วยแก้ไข"

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

 

 

‎"บุญศักดิ์สิทธิ์ช่วยแก้ไข"

 

ถ้าเราปฎิบัติธรรมทุกวัน แม้ว่าจะมืดบ้าง เมื่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง หยุดบ้าง ไม่หยุดบ้างก็ตาม แต่บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน พระนิพพานที่ละเอียดๆท่านจะได้ช่องสอดบุญศักดิ์สิทธิ์มาปรับ มาแก้ไขเราได้ 
   

แต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง นำใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้ว การที่ท่านจะมาเชื่อมกับเราก็ยากเพราะพญามารเขาบดบัง แล้วตรึงเราไปติดในสิ่งอื่นๆ ทำให้ใจเราหยาบ

 

 

"คุณครูไม่ใหญ่"