อย่าให้ใจหลุด

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

 

 

อย่าให้ใจหลุดจากตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ 

 

หลุดจากตำแหน่งนี้ ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ 

 

เพราะหลุดจากตำแหน่งแห่งความสุข หลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไร ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ 

 

ต้องฝึกฝนไปเรื่อย ๆ ให้ชำนาญ ทำทุกวันโดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 

หยุดแรกนี่สำคัญมาก ทำให้เป็น อย่างนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา ๆสบาย ๆ ให้ใจใส ๆ ใจเย็น ๆ 

 

ให้เราได้มีประสบการณ์ภายใน รู้จักคำว่า “ตกศูนย์” มันมีอาการอย่างไร


 
แล้วธรรมดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่า “ปฐมมรรค” 

 

...หรือดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีสภาวธรรมเป็นอย่างไร 

 

ต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญ ให้รู้จักทำซํ้า ๆ อย่างช้า ๆ ชัด ๆ ซํ้าแล้วซํ้าเล่า อย่างเบาสบาย

 

พระเทพญาณมหามุนี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร