เราต้องตั้งใจทุ่มเท

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

เราต้องตั้งใจทุ่มเท


ชีวิตจิตใจและทุกสิ่งที่เรามี


เพื่อการสร้างบารมี


เพราะเวลาในโลกนี้มีไม่มากนัก

 

๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------- 
คุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร