เราต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

เราต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์


ด้วยการทำสิ่งดี ๆ ให้เขาดู


บางอย่างก็ต้องแนะให้เขาทำ


บางอย่างก็ต้องทำให้เขาดู

 

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
---------------- 
คุณครูไม่ใหญ่