ที่..ไว้วางใจ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

 

ที่..ไว้วางใจ

 

อย่าเอาใจไปวางไว้ที่ใคร  วางใจไว้ ที่...คน สัตว์ สิ่งของ ไม่ได้   เพราะนั่นไม่ใช่ที่วางใจ   เพราะยังเปลี่ยนแปลงได้  คนก็เปลี่ยนแปลง  สัตว์ก็เปลี่ยนแปลง  สิ่งของก็เปลี่ยนแปลง  ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น 

 

จะทำให้เราทุกข์ใจด้วย  เราจะเอาใจไปไว้ตรงนั้นทำไม  เพราะที่ตรงนั้น ไม่ใช่ที่ไว้วางใจ   ที่ไว้วางใจมีที่เดียวในโลก คือ... ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร