มีเทียนอยู่ 4 เล่ม ซึ่งกำลังจะดับลง

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2558

 

 

มีเทียนอยู่ 4 เล่ม ซึ่งกำลังจะดับลง บรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงเทียนทั้ง4 คุยกัน
 
เทียนเล่มที่ 1 เอ่ยว่า  โลกเราเอาแต่ต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มนุษย์คิดแต่จะเบียดเบียนกัน ไม่มีใครคิดจะปกป้องฉันเลย ในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพ  ฉันคงต้องจากไปแล้ว  แล้วเทียนเล่มที่ 1 ก็ดับลง

เทียนเล่มที่ 2 เอ่ยว่าส่วนฉันคือเทียนแห่งความเชื่อ ฉันคงหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้ว  คนไม่มีความเชื่อใจกันเลย จากนั้นสายลมอันแผ่วเบาก็พัดเทียนเล่มที่ 2 ดับลง

เทียนเล่มที่ 3 เอ่ยว่า ส่วนฉันคือเทียนแห่งความรัก แต่ทุกวันนี้ ผู้คนกลับเอารักออกไปจากใจ ไม่มีความรักอันบริสุทธิ์มอบให้กัน มีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉัน  ฉันไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างอีกต่อไปแล้ว ลาก่อน  
แล้วเทียนเล่มที่ 3 ก็ดับลงไป
 
แต่ไม่ทันที่เทียนเล่มที่ 4 จะได้เอ่ย  ก็มีเด็กน้อยเปิดประตูเข้ามาในห้อง  เมื่อเห็นเทียนทั้ง 3 เล่มดับลง  เด็กน้อยก็ร้องห่มร้องไห้ เทียนเล่มที่ 4 ก็เอ่ยขึ้นว่า  “อย่าได้เสียใจไปเลย ฉันคือเทียนแห่งความหวัง  และฉันยังส่องสว่างอยู่  หยิบฉันแล้วจุดที่เทียนทั้ง 3 เล่มสิ" 
เมื่อเด็กน้อยนำเทียนแห่งความหวัง  จุดไปที่เทียนทั้ง 3 เล่ม  
แล้วเทียนแห่งสันติภาพ เทียนแห่งความเชื่อ  และเทียนแห่งความรักก็สว่างขึ้น

เพราะความหวังทำให้ชีวิตยังมีความหมาย  เพราะความหวังทำให้คนที่ป่วยไม่สบาย พิการยังสู้เพื่อมีชีวิตต่อ เพราะความหวัง ทำให้คนที่กำลังเผชิญกับสึนามิของปัญหา  มีกำลังใจยืนหยัด ยืนยง  มั่งคงอยู่ได้ 

เพราะฉะนั้น  เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนเล่าความหวังให้เราฟัง ขอให้รู้ว่านั่นอาจจะเป็นเสมือนเทียนเล่มสุดท้าย  และมันอาจเป็นความหวังที่มากไปกว่าเพื่อตัวของเขาเอง  

หน้าที่ของเราคือ  ไม่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่ก็ตาม  อย่าไปดับความหวัง หรือความฝันของใคร โปรดช่วยกันรักษาความหวังของทุกๆ คนที่รู้จัก
เพราะนั่นอาจเป็นความหวังสุดท้ายของใครบางคนและอีกหลายคนที่อยู่รอบข้าง จงเป็นความหวังและกำลังใจแก่คนที่เรารัก และบุคคลรอบข้าง

#potentialclub
www.facebook.com/PotentialClub