ผู้มีจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ผู้มีจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย

 

 ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใส  ในพระรัตนตรัย   จะมีจิตใจมั่นคง  และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม  จะพบกับอานุภาพ  ของพระรัตนตรัยอยู่เสมอ  เจอแต่เรื่องอัศจรรย์  จนกลายเป็นเรื่องปกติ 

 

 เพราะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ถ้าหากใจเราหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับพระรัตนตรัย  เราจะได้เข้าไปพบกับผู้มีอานุภาพ  ผู้รู้แจ้งที่ซ่อนเร้นอย่างสงบอยู่ภายใน

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร