มนุษย์ทุกชาติต่างแสวงหาความสุข

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

-จะให้หยุดการสร้างบารมี สู้หยุดลมหายใจเสียดีกว่า จะให้หยุดการกระทำสิ่งที่ดี สู้หยุดหัวใจ ไม่ให้เต้นยังง่ายกว่า (ทันต์จิตต์) 


Hellere at stoppe med at trække vejret end at stoppe med at gøre gode gerninger. Det er nemmere at bede mit hjerte om ikke at slå, end at bed mig om ikke at gøre gode gode gerninger.
(Dantacitto)
 Denmark 

 

-มนุษย์ทุกชาติต่างแสวงหาความสุข สุขที่พบมีแค่สุขกายกับสุขใจ และในที่สุดจะค้นพบว่าสุขใจมีค่ากว่าสิ่งใด (อิ่มธรรม) 


Alle mennesker, uanset herkomst, søger lykke. Lykken findes både som det materielle og sprituelle. Vi vil opdage at den spirituelle form for lykke er mere værd end noget andet.
(In Dhamma) 
 Denmark 

 

พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต
www.facebook.com/Dantacitto
แปลเดนมาร์ก
 : ออม-อั้ม-โบว์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร