คุณค่าของประสบการณ์ภายใน

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

คุณค่าของประสบการณ์ภายใน

      ในเรื่องประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จากการนั่งสมาธิจะเป็นอย่างไร เริ่มแรกอาจจะฟุ้ง เมื่อย ง่วง หลับ หรือใจหยุดนิ่งมากขึ้น จนกระทั่งเกิดความ โปร่ง โล่ง เบา สบาย หรือสว่าง เป็นต้น ทุกๆ ประสบการณ์ ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้น เพราะเป็นเครื่องวัดสภาพใจของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า “ ทุกๆ ประสบการณ์มีคุณค่าไม่ ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้เรานั่งหยาบไป นั่งไม่ดีเลย สู้เมื่อวานไม่ได้ก็ตาม หรือวันนี้ดีเท่าเดิมก็ตาม หรือดีกว่าก็ตาม ทุกประสบการณ์มีคุณค่า เหมือนกระจกส่องจิตสำนึกเรา ว่าช่วงไหนจิตเราบริสุทธิ์มากหรือน้อย ถ้าช่วงไหนใจมีความบริสุทธิ์มาก ประสบการณ์ก็ต้องดี”1)

      ดังนั้น ประสบการณ์ภายในจึงเป็นสิ่งที่เราควรพอใจ ไม่ว่าประสบการณ์เช่นนั้น จะเป็นเช่นไร เพราะเท่ากับว่าเราได้ทำการสั่งสมความหยุดนิ่งให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

 

---------------------------------------------------------------------------

พระเทพญาณมหามุนี, พระธรรมเทศนา, 9 กรกฎาคม 2540.

 

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016107336680094 Mins