กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2558

 

กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

 

กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

        บางสิ่งในโลกนี้ยิ่งใช้ยิ่งหมด แต่บางสิ่งยิ่งใช้ยิ่งมี   ดังเช่นจิตรกรเอามือจับพู่กันจุ่มสี แต้มลง  ไปในผืนผ้าใบ  ยิ่งใช้มือของเขาก็ยิ่งเฉียบ  หรือนักเขียนใช้มือจับปากกาเขียนหนังสือ  ยิ่งใช้มือจับปากกาเขียนมากเท่าใด  มือก็ยิ่งเฉียบ นักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์  ยิ่งใช้สติปัญญา คิดค้นคว้าในสรรพสิ่งทั้งหลาย ยิ่งคิด ความคิดก็ยิ่งเฉียบ

        กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี  แต่การหมดกำลังใจ มีเพียงอย่างเดียว คือ...ไม่ได้นำกำลังใจออกมาใช้   ถ้ากำลังใจในปัจจุบันหมด ก็จงนำกำลังใจในอนาคตมาใช้แทน 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่