กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2558

 

กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

 

กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

        บางสิ่งในโลกนี้ยิ่งใช้ยิ่งหมด แต่บางสิ่งยิ่งใช้ยิ่งมี   ดังเช่นจิตรกรเอามือจับพู่กันจุ่มสี แต้มลง  ไปในผืนผ้าใบ  ยิ่งใช้มือของเขาก็ยิ่งเฉียบ  หรือนักเขียนใช้มือจับปากกาเขียนหนังสือ  ยิ่งใช้มือจับปากกาเขียนมากเท่าใด  มือก็ยิ่งเฉียบ นักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์  ยิ่งใช้สติปัญญา คิดค้นคว้าในสรรพสิ่งทั้งหลาย ยิ่งคิด ความคิดก็ยิ่งเฉียบ

        กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี  แต่การหมดกำลังใจ มีเพียงอย่างเดียว คือ...ไม่ได้นำกำลังใจออกมาใช้   ถ้ากำลังใจในปัจจุบันหมด ก็จงนำกำลังใจในอนาคตมาใช้แทน 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร