อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

 

อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม

 

อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม 

          บนเส้นทางชีวิตไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบที่สวยงาม แต่เต็มไปด้วยขวากหนามที่เราจะต้องก้าวข้ามไป ความลำบากหาใช่ความทุกข์ทรมานแต่กลับจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตจิตใจให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้น เหล็กกล้าจะเป็นเหล็กกล้าได้นั้น ต้องทนอยู่ในเตาหลอมที่มีความร้อนสูงและถูกตีกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีก เพื่อให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์ ทนทาน เหมาะที่จะเป็นอาวุธคู่มือของขุนศึก 

          คนเราถ้าต้องการประสบความสำเร็จ ต้องไม่กลัวลำบาก และต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม เมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดจงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ และทำให้ดีที่สุด  อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว คงเหลือไว้แต่ปัจจุบันที่เราจะต้องก้าวต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงให้ได้ 

"อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี" 

 

คุณครูไม่ใหญ่