ให้...บุญช่วย

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ให้...บุญช่วย

 

ให้...บุญช่วย

         การให้โอกาสบุญช่วย ก็คือ..เราต้องนึกถึงบุญ  ถ้านึกบุญไม่ออก ก็ทำให้ใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอยู่ภายใน  บุญจะได้ลงหล่อเลี้ยงรักษา  ช่วยแก้ไขตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตาม   ถ้าจะให้ช่วยได้เร็ว ต้องหยุดกับนิ่ง ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ตระหนี่ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง บุญถึงจะลงช่วยได้เต็มที่ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0041195154190063 Mins