ให้...บุญช่วย

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ให้...บุญช่วย

 

ให้...บุญช่วย

         การให้โอกาสบุญช่วย ก็คือ..เราต้องนึกถึงบุญ  ถ้านึกบุญไม่ออก ก็ทำให้ใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอยู่ภายใน  บุญจะได้ลงหล่อเลี้ยงรักษา  ช่วยแก้ไขตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตาม   ถ้าจะให้ช่วยได้เร็ว ต้องหยุดกับนิ่ง ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ตระหนี่ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง บุญถึงจะลงช่วยได้เต็มที่ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร