อยากเป็นคนดี ต้องทำอย่างไร?

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

อยากเป็นคนดี ต้องทำอย่างไร?

 

อยากเป็นคนดี ต้องทำอย่างไร?

             เชื่อไหม..แม้ใครสักคนอยากจะเป็นคนดี แต่ก็ไม่ สามารถดีได้ทุกคน ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่า..คนนั้นไม่พยายามทำดี แต่เนื่องจากเขายังไม่รู้ถึง กระบวนการจัดการนิสัย เพื่อ
พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นคนดี ซึ่งมีอยู่ ๔ ขั้นตอน คือ...
๑) ต้องเลิกนิสัยไม่ดีที่มีอยู่
๒) นิสัยไม่ดีที่ยังไม่เคยทำ ต้องหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้พลาดไปทำ
๓) นิสัยดี ๆ ที่ยังไม่เคยทำต้องเริ่มทำ
๔) นิสัยดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นิสัยดี ๆ ที่เป็นหลัก ๆ ที่คนอยากเป็นคนดีต้องมีนั้น

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในฆราวาสธรรม ดังนี้
๑. นิสัยการมีสัจจะ คือ เป็นคนจริง รับผิดชอบ ต่อหน้าที่การงาน ต่อวาจา ต่อบุคคล ต่อการสร้างบุญ สร้างบารมี
๒. นิสัยการมีทมะ คือ ต้องกระตือรือร้นที่จะฝึกตัวเองให้ดี
๓. นิสัยการมีขันติ คือ อดทนต่อความยากลำบาก จนกระทั่งถึงการอดทนต่ออำนาจกิเลส
๔. นิสัยการมีจาคะ คือ การเสียสละ การตัดใจจาก สิ่งของ จากอารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ เช่น โลภ โกรธ หลงจะเห็นว่าหากเรารู้ กระบวนการจัดการนิสัย และรู้ว่า..การเป็นคนดีต้องมีนิสัยอย่างไรแล้ว หากเราคิดปรารถนาที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป..

 

 

จากหนังสือ อยู่ในบุญ

ฉบับที่ ๑๓๕
   ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗