ต้องทำอย่างไร.. เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

ต้องทำอย่างไร.. เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ

 

ต้องทำอย่างไร.. เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ
            การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน ดังนั้นเราก็ต้องพยุงโดยการสั่งสมบุญให้มาก ๆ ถ้าบุญของทุกคนในประเทศมีมาก แม้สิ่งต่าง ๆ ภายนอกจะไม่ดี ก็ทำอะไรเราไม่ได้ เหมือนถ้าร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีแม้จะมีเชื้อโรคร้ายระบาดแพร่อยู่เต็มไปหมด ร่างกายก็จะ ไม่เป็นอะไร ตรงกันข้ามถ้าร่างกายเราเกิดอ่อนแอขึ้นมาเมื่อไรแม้มีเชื้อโรคแค่เล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนบุญในตัวของเรา ถ้าหย่อน เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้
            ฉะนั้น เราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี อย่าคิดว่า..ทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน เพราะเมื่อเรา
หยุดพัก บุญก็พักด้วย และเมื่อบุญพัก ถ้าบาปได้ช่องก็จะเสียบเข้ามาทันที เพราะบุญ-บาปช่วงชิงกันส่งผลอยู่ตลอดเวลา และเมื่อบาปได้ช่อง แม้เรากำลังทำสิ่งดี ๆ อยู่ เรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเราได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรประมาทในการสั่งสมบุญ อย่าชะล่าใจ อย่าเกียจคร้านในการนั่งสมาธิ เพราะหากบาปส่งผลนำเรื่องเลวร้ายมาสู่ชีวิต แล้วเราค่อยมาเร่งสร้างบุญตอนนั้นบุญอาจส่งผลช่วยเราไม่ทัน

 

 

ฉบับที่ ๑๓๖ 
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗