หลักการอธิษฐานจิต

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

หลักการอธิษฐานจิต

 

หลักการอธิษฐานจิต
            การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ คือทุกครั้งที่พระองค์ทรงกระทำความดี ก็จะทรงอธิษฐานจิต เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
            การอธิษฐานจิต ถือเป็นหนึ่งในบารมี ๑๐ ทัศ ที่เรียกว่า อธิษฐานบารมี ซึ่งมีหลักง่าย ๆ คือ เราต้อง อธิษฐานเป้าหมายหลักเป็นอันดับแรก เช่น ขออานุภาพ แห่งบุญนี้ทำให้เราได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไปสู่ ที่สุดแห่งธรรม ได้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มหาปูชนียาจารย์เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง เกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ ได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัย สร้างบารมีจน กระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม และเมื่อเราอธิษฐานเป้าหมายหลักแล้ว ก็อธิษฐานเป้าหมายรอง เช่น ให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้อง บริวาร จากนั้นเราก็อธิษฐานเป้าหมายรองที่เราต้องการ เป็นพิเศษ เช่น ให้หมดหนี้หมดสิน เหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้ สร้างบารมี หรือหายป่วย เป็นต้น..

 

 

ฉบับที่ ๑๓๗
 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร