บุญ คือ...

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

 

“ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย ”
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้...

(พุทธพจน์)

 

บุญ คือ...สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำ ให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจ ได้เพื่อนคิดที่ดี คือ พระธรรม ทำให้เลือกเฉพาะสิ่ง ที่ดี ที่ถูก ทีควร ที่เป็นประโยชน์ แล้วพูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น

 

บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้ว...ย่อมส่งผลปรุงแต่ง ใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ ตั้งมั่นไม่หวั่น ไหว บริสุทธิ์ผุดผ่องไสว โปร่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสม เก็บไว้ในใจได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติของบุญ
1.   ชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดได้ 
2.   นำความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ 
3.   ติดตามตนไปทุกฝีก้าว แม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ 
4.   เป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้ 
5.   เป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 
6.   ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้
                                          ฯลฯ

 

ทางมาแห่งบุญ...
...โดยย่อมีทางมา 3 ทาง เรียกว่า...“ บุญกิริยาวัตถุ 3 ”

 

            บุญกิริยาวัตถุ 3 แปลว่า...ที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือหลักการทำความดี หมายถึง วิธีการสร้างกุศลที่ถูกต้อง  มี 3 ประการได้แก่...

 

   1.ทำบุญด้วยการให้ (ทานมัย) คือการแบ่งปันสิ่งของ แก่คนอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นการเสียสละ
บุญที่เกิดจากการทำทาน...จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโลภะ(ความโลภ)

...หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์...จะทำให้มีโภคะ(โภคยทรัพย์)สามารถสร้างความดีได้ง่าย ไม่อดอยากแร้นแค้น

 

  2. ทำบุญด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) เป็นการสำรวมกายและวาจา โดยอ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาสุภาพบุญที่เกิดจากการรักษาศีล...จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโทสะ(ความโกรธ)

...หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์...จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว สามารถสร้างความดีได้ยาวนาน 

 

  3. ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) คือ การฝึกอบรมจิตให้สงบและเกิดปัญญา ไม่ถูกโมหะครอบงำ คิดแต่เรื่องดีที่เป็นกุศล เป็นการสำรวมจิตใจ เพื่อกำจัดกิเลสบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนา...จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโมหะ(ความหลง)

...หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์...จะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถสอนตนเองได้ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้ จะได้เป็นบุญเก่าติดตัวไปในวันหน้า โดยยึดหลักว่า...


1.  เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน เช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว
2.  วันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล วันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน 
3.  คืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา คืนนั้นอย่าเพิ่งเข้านอน

 

***หากสร้างบุญจนเป็นนิสัย(ทำทุกวัน)...จะกลายเป็นบารมี(บุญที่เข้มข้นคุณภาพพิเศษ)***

 

“ เราเกิดมาเพื่อ...ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี "