ที่ลับไม่มีในโลก

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2548

 

 

“ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำความชั่ว ไม่มีในโลก

คนทั้งหลายเห็นเป็นป่า

แต่คนเขลาสำคัญที่นั้นว่าเป็นที่ลับ”


ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร