ผู้ไม่มีเวร

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2548

 

ผู้ไม่มีเวร

 

“ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ให้ผู้อื่นฆ่า
ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ
ผู้นั้น ชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง
และไม่มีเวรกับใครๆ "


 

องฺ. อฎฺฐก. ๒๓/๑๕๒