พระคุณบิดามารดา

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2548

 

พระคุณบิดามารดา

 

“มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม

เป็นบุรพาจารย์ เป็นที่นับถือของบุตร

และเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร"


 

ขุ. ชา. สตฺตติ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร