สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

 

สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

 สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์

 ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต   

 และพบที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัว

 ที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้  

หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร