เชื่อมั่น ในตัวคุณ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2558

 

 

If you are not 
confident about 
yourself, who will 

 หากคุณยังไม่มั่นใจ
ในตัวคุณเอง
แล้วคนอื่นจะเชื่อมั่น
ในตัวคุณได้อย่างไร

 

 

คำคมจาก ... คมธรรม