อย่าทอดธุระกับเรื่องที่สำคัญที่สุด

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2558

อย่าทอดธุระกับเรื่องที่สำคัญที่สุด

 

อย่าทอดธุระกับเรื่องที่สำคัญที่สุด
             พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่สำคัญ ที่ว่าเราเข้าถึงแล้วหรือยัง เราได้เอาใจใส่กับตรงนี้แค่ไหน ในเมื่อเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัด และได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม สร้างบารมีกันแล้ว ก็ควรทำอย่างที่ตั้งใจไว้ให้เต็มที่ ถ้าเรา เชื่อว่า..หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เราก็ต้องไม่ลืมทำสิ่ง นี้ เพราะหากเราได้นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการทำภารกิจทางโลก การเข้าถึงธรรมของเราก็จะใกล้เข้ามา
             แท้จริงแล้ว การเข้าถึงธรรมเป็นเรื่องไม่ยาก แต่เราต้อง เตือนตัวเองให้ได้ว่า อะไรที่เป็นข้าศึกต่อการทำใจหยุดนิ่ง.. ให้เว้นสิ่งนั้น อย่าเข้าใกล้ อย่าสนใจ อย่าให้ความสำคัญ เราควรหันมาใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่ามัวสนใจเรื่องไม่เป็น สาระจนลืมเรื่องการปฏิบัติธรรม เพราะเป็นเป้าหมายแท้จริง
ของการเกิดมา 

      ดังนั้น ไม่ว่าเราจะมีภารกิจทางโลกมากมายขนาดไหน ก็ตาม ก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน เพราะประสบการณ์ภายใน มีเงินเท่าไรก็ซื้อไม่ได้ ต้องทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น และสิ่งนี้ก็ไม่มีใครทำแทนกันได้ ต้องทำด้วยตัวเอง

 

 

 

ฉบับที่ ๑๔๙
 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘