หยุดใจได้ ทุกอย่างง่ายหมด

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

 

หยุดใจได้  ทุกอย่างง่ายหมด

 

หยุดใจได้  จากหน้านิ่ว  กลายเป็นหน้านวล
When your mind is calm, a glaring frown will turn into glowing radiance. 

 

-หยุดใจได้  ทุกอย่างง่ายหมด
Once your mind is quiet, everything else is easy. 

 

-ใจใสๆ คือหัวใจของทุกสิ่ง
ใจหยุดนิ่งคือ หัวใจความสำเร็จ
A clear mind is the heart of everything;
A calm mind is the key to success. 

 

-ตัดใจทุกเรื่องทำแค่เรื่องเดียว คือ ทำหยุดนิ่ง
Let go of everything and only focus on stopping all thoughts. 

 

 

พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต