จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด

 

Don't let anything 
get in the way of your 
ideas. Because a good 
idea may lead you to 
a better future.

 

จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด
ของคุณเอง เพราะความคิด
ที่ดีอาจนำพาชีวิตคุณไปสู่
อนาคตที่ดีกว่าเดิม 

 

คำคมจาก ... คมธรรม