อย่าจุดไฟเผาตนเอง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

อย่าจุดไฟเผาตนเอง

 

Don't burn yourself to
warm up other people.

อย่าจุดไฟเผาตนเอง
เพียงเพื่อให้คนอื่นได้รับ
ความอบอุ่น

การช่วยเหลือผู้อื่นให้
คลายทุกข์นั้นมีหลายวิธี
โดยที่เราไม่ต้องเบียดเบียน
ตนเองซะขนาดนั้น

 

คำคมจาก ... คมธรรม