อทินนาทานา เวรมณี (เว้นจากการลักทรัพย์)

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2558

 

อทินนาทานา เวรมณี (เว้นจากการลักทรัพย์)

อนภิชฌา (การไม่เพ็งเล็งอยากได้ของของคนอื่น)

อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดขโมย ไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านของเขา อยู่ในป่าหรือที่ไหนๆ ก็ตาม

อนภิชฌา คือ การไม่เพ็งเล็งคิดเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนว่า “    ทำอย่างไรหนอ ทรัพย์ของผู้อื่นนั้นจะพึงเป็นของเรา”15) ทั้ง 2 หัวข้อนี้ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ การไม่อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะทางกาย คือ การลักทรัพย์ หรือจะทางความคิด คือ การเพ่งเล็งทรัพย์ จึงได้จัดทั้ง 2 หัวข้อนี้มาอยู่ในกรณีศึกษาที่จะนำเสนอในเรื่องเดียวกัน

 

กรณีศึกษาในเรื่องของกรรมอทินนาทานา เวรมณี และกรรมอนภิชฌา

กรณีศึกษาที่ 1 (วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547) หญิงคนหนึ่งมีชีวิตที่ราบเรียบ ไม่มีปัญหาหรือลำบากอะไรตั้งแต่เด็ก และเวลาอยากจะได้หรือทำอะไร ก็จะได้อย่างง่ายๆ เช่น อยากได้รถ คุณพ่อก็เอารถมาให้โดยที่ไม่ได้เอ่ยปากขอ หรืออยากจะทำบุญ ก็จะได้ปัจจัยให้ได้ทำบุญเสมอ โดยปกติก็ไม่ได้มีปัจจัยมาก เป็นต้น

สาเหตุที่หญิงผู้นี้ได้อะไรมาอย่างง่ายดายตามความปรารถนา เพราะกรรมในอดีตชาติมีจิตศรัทธาทำบุญทันที หรือถ้าใครมาบอกบุญก็ทำทันที โดยไม่ได้ลังเลหรือกังวลใจ

 

กรณีศึกษาที่ 2 (วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547) ชายคนหนึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้า เป็นคนมีอัธยาศัยดี ใจดี ทำอะไรมีระเบียบสะอาดเรียบร้อย ซื่อสัตย์ เป็นคนทำมาค้าขายเก่ง จะทำธุรกิจอะไรก็สำเร็จทุกอย่าง โดยที่เขาไม่ต้องเหนื่อยมาก

สาเหตุที่ชายผู้นี้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีธุรกิจการค้ามากมาย เพราะกรรมในอดีตชาติทำทานมาก เช่น สงเคราะห์โลก สาธารณประโยชน์ สงเคราะห์ญาติ และทำบุญในพระพุทธศาสนา เป็นต้น และยังทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนมาทำบุญด้วย

 

กรณีศึกษาที่ 3 (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) ชายคนหนึ่งมีผิวพรรณและหน้าตาค่อนข้างดี เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างพร้อมทั้งเรื่องปัจจัยและการเลี้ยงดู นอกจากนี้ยังเรียนเก่งและได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาต่างๆ มากมาย

สาเหตุที่ชายผู้นี้มีฐานะดี มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพราะกรรมในอดีตชาติได้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนามาค่อนข้างดี จึงทำให้มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังชอบคบบัณฑิต ไม่ชอบคบคนพาล และยังทำบุญสงเคราะห์ญาติอีก

 

กรณีศึกษาที่ 4 (วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) หญิงคนหนึ่งมีนิสัยห้าวหาญ ไม่เคยกลัวใคร เมื่อเติบโตขึ้นเริ่มทำธุรกิจ โดยเปิดร้านขายของเล็กๆ กิจการร้านของเธอก็เจริญขึ้น ต่อมาได้เปิดกิจการบริษัทรับงานในด้านอื่นๆ อีก มีรายได้มากมาย จนได้รับโล่เป็นผู้บริหารดีเด่นที่มีอายุน้อยที่สุด จากนั้นก็ไปขายประกัน ยอดขายก็อยู่ในระดับต้นๆ จนทำให้ได้รับเชิญไปเปิดประชุมและเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆ

สาเหตุที่หญิงผู้นี้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เพราะกรรมในอดีตชาติได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างมาก

 

กรณีศึกษาที่ 5 (วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) ชายคนหนึ่งเป็นคนจิตใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคน เขาได้รับที่ดินผืนหนึ่งจำนวน 50 กว่าไร่จากเพื่อนของเขาที่ยกให้ ต่อมาเขาก็แบ่งให้ลูกๆ ทุกคน ซึ่งที่ดินผืนนี้ได้ขุดพบทองคำแท้ สาเหตุที่ชายผู้นี้ได้ที่ดินจากเพื่อนที่ยกให้ เพราะกรรมในอดีตชาติเคยให้ที่ดินแก่ญาติเพื่อเอาไว้ประกอบอาชีพ โดยไม่ได้คิดเงิน

-------------------------------------------------------------------

15) จุนทสูตร, อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต, มก. เล่ม 38 หน้า 432

GL 203 กฎแห่งกรรม
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013200322786967 Mins