ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการฆ่า)

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2558

 

ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการฆ่า)

คือ การเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย14)

 

กรณีศึกษาในเรื่องของกรรมปาณาติปาตา เวรมณี

กรณีศึกษาที่ 1 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) สามีภรรยาคู่หนึ่งมีอายุยืนถึง 94 ปี

สาเหตุที่สามีภรรยาคู่นี้มีอายุยืน เพราะกรรมในอดีตชาติทั้งสองก็เคยเป็นสามีภรรยากัน แม้เกิดในสังคมเกษตรกรรม แต่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารในวันพระตามที่ได้ตั้งใจไว้จนตลอดชีวิต และได้เคยช่วยชีวิตควายแก่ตัวหนึ่งที่เพื่อนบ้านจะฆ่าโดยเอามาเลี้ยงไว้

 

กรณีศึกษาที่ 2 (วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547) หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุขภาพดี ไม่ค่อยป่วย ฟันแข็งแรงดี ไม่ใช้ฟันปลอมเคี้ยวอาหาร เป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยโกรธใคร ความจำก็ดีมาก มีอายุยืนถึง 105 ปี

สาเหตุที่หญิงผู้นี้มีอายุยืน สุขภาพดี เพราะกรรมในอดีตชาติเคยเกิดเป็นหมอพื้นบ้าน มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คน บางครั้งรักษาคนโดยไม่คิดเงิน หรือบางครั้งก็ช่วยเหลือหมู่ญาติ

 

กรณีศึกษาที่ 3 (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) หญิงคนหนึ่งเป็นคนฉลาด มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี ไม่ค่อยหงุดหงิด มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยป่วย มีอายุยืนถึง 101 ปี

สาเหตุที่หญิงผู้นี้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืน เพราะกรรมในอดีตชาติชอบทำบุญด้วยยารักษาโรคและชอบปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็นทานบ่อยๆ

-------------------------------------------------------------------

14) จุนทสูตร, อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต, มก. เล่ม 38 หน้า 432.

GL 203 กฎแห่งกรรม
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008084495862325 Mins