เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวไทย มากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย ดังพระราชดำรัสความว่า
...อ่านต่อ
ในคำถามว่า"สุรา"หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดหรือไม่? บรรดาคอเหล้าทั้งหลายคงรีบค้านเป็นเสียงเดียวกัน เพราะเมื่อพูดถึงยาเสพติดหลายๆคนคงจะนึกถึง"เฮโรอีน" หรือ"โคเคน"มากกว่า ซึ่งในความเป็นจริงทั้งเฮโรอีนและโคเคนต่างก็ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติว่ามีภัยร้ายแรงเป็นอันดับ 1 ในบรรดายาเสพติดทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2549 ที่จะถึงนี้ ด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศานิกชนที่มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน จะได้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกาลนี้ร่วมมุทิตาจิต น้อมสักการะท่านด้วยความเคารพยิ่ง
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2549 ที่จะถึงนี้ ด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศานิกชนที่มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน จะได้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกาลนี้ร่วมมุทิตาจิต น้อมสักการะท่านด้วยความเคารพยิ่ง
...อ่านต่อ
จากที่....จน...เครียด...ซดเหล้า กลุ้ม...เซ็ง...คิดไม่ออก...อัดบุหรี่ ดูเหมือนเป็นหนทางง่ายๆที่หลายคนใช้เขี่ยทุกข์ออกจากอก แต่ความจริง ความทุกข์มิได้ห่างหาย แถมยังได้โรคภัยไม่ได้รับเชิญ แบกเพิ่มเป็นภาระ
...อ่านต่อ
จากในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2549 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานวันครูวิชชาธรรมกาย นับเป็นวันรวมใจศิษยานุศิษย์จากทั่วโลก ที่มีความเคารพบูชาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งในปี พุทธศักราช 2549 นี้ตรงกับวันที่ 7 กันยายน ตรงกับที่เป็นวันคล้ายแห่งการเข้าถึงธรรมกายของหลวงปู่วัดปากน้ำ(พระมงคลเทพมุนี) เมื่อกว่า 89 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากวันนั้นจนถึงบัดนี้ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายแห่งองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก และเมื่อบุคคลใดได้พิสูจน์ ด้วยการประพฤติปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงธรรมกายแล้ว ย่อมจะตระหนักในคุณค่าแห่งพระรัตนตรัย เพราะการเข้าถึงธรรมกาย คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงแก่นแท้แห่งพระธรรม
...อ่านต่อ
ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน... "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา" จึงนับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สละชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก ยืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริง ปฏิบัติให้เข้าถึงได้จริงได้
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ท่านยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก โดยเฉพาะคำว่าธรรมกายที่มีปรากฏในพระไตรปิฏกแต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักคำว่าธรรมกาย และวิธีการเข้าถึงธรรมกาย ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ. น่าน ต้องเข้าสู่สถานการณ์ประสบอุทกภัยในหลายอำเภออย่างค่อนข้างวิกฤต อาทิ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา , อำเภอทุ่งช้าง , อำเภอบ่อเกลือ , อำเภอเชียงกลาง และกิ่งอำเภอภูเพียง ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนกว่า 3 พันหลังคาเรือน จมอยู่ใต้บาดาลระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร ส่งผลให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วเกือบ 2 หมื่นคน ซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจากทราบข่าววัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชาติภูมิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙) สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพุธขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
...อ่านต่อ
โทรศัพท์มือถือ" กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคโลกาภิวัตน์ที่จะขาดเสียมิได้ มีบ้างบางคนที่มี "มือถือ" ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เพราะพ่อแม่มีวิตามินเอ็ม ที่จะเสริมให้แต่เยาว์วัย ข้อดีของโทรศัพท์มือถือมีอยู่ไม่น้อย ทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันและกันได้ตลอดเวลา และแทบทุกสถานที่ (ที่สัญญาณไปถึง) หรือในบางสถานที่ที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ กระนั้นก็ตาม สิ่งใดมีคุณอนันต์ สิ่งนั้นก็มักมีโทษมหันต์ หากผู้ใช้นำไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ไม่เป็น
...อ่านต่อ
ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการครองราชย์ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เมืองไทย คนไทยมีบุญวาสนามาตั้งแต่บรรพกาล ด้วยมีพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถมาตลอดช่วงสมัย ทรงนำนาวาชาติไทยรอดพ้นเงื้อมมืออริราชศัตรูที่มาในรูปกองกำลังทหารและสนธิสัญญาอยุติธรรมได้ด้วยพระอัจฉริยภาพมากมายนับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกกระหน่ำจากกระแสทุนนิยม-โลกานุวัตรอย่างหนักจนเกือบจะเสียศูนย์หลายครั้ง ทว่าก็รอดพ้นมาได้ด้วยยังมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คอยเตือนสติ ให้ข้อคิดคนไทย รัฐบาลไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่อง ‘ความพอเพียง’
...อ่านต่อ
เมื่อพูดถึงสุขภาพ คนทั่วไปจะนึกถึง "ป่วยหรือไม่?" มากกว่าที่จะคิดถึง "ชีวิตเป็นปกติสุขแค่ไหน" ปัจจุบันมีแนวคิดใหม่เรื่องสุขภาพที่ชวนให้คนคิดถึงโรคและโรงพยาบาลน้อยลงและชวนให้หันไปนึกถึง "ปกติสุขของชีวิต" กันมากขึ้น
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระบรมราชชนนีให้คำนึงถึง พระราชภารกิจที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงยึดเป็นหลักในการอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาในกาลต่อมาด้วย โดยจะทรงสอนด้วย การกระทำมากกว่าคำพูด...ปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันดี เพื่อให้ดำเนินรอยตาม
...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ”สมเด็จพระราชินี”จนถึง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์
...อ่านต่อ
ในโอกาสที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 โดยในวันนี้เป็นการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม และพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นงานบุญพิธีตั้งแต่ภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุจำนวนหลายพันรูป
...อ่านต่อ
  ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระราชทาน
...อ่านต่อ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2548
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้นอกจากจะเป็น “วันสมาธิโลก” ดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นอีกวันที่พิเศษที่สุดแห่งสังฆมณฑลอีกวันหนึ่ง คือจะมีการประชุมรวมกันของเหล่าพุทธบุตรทั่วประเทศกว่า 3,000 วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธบุตรผู้ยอมเสี่ยงชีวิต พิทักษ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร