มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ พูดง่ายๆ ก็คือ นอกจากกายตรงแล้ว
...อ่านต่อ
มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ หลังมือ ๒ หลังเท้า ๒ บ่า ๒ และคอ ๑ เนื่องจากนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
คนบางคนหุ่นดี รูปร่างดี แต่เข้าใกล้แล้วนึกว่าคิงคอง รูขนรูหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผิวละเอียดจนกระทั่งฝุ่นละอองจับไม่ได้ เคยสังเกตไหม
...อ่านต่อ
ก็ขออภัยนะ อย่าว่าหยาบคายเลย องคชาติคืออวัยวะเพศชาย
...อ่านต่อ
คือยืนเฉยๆ ก็ใช้มือทั้งสองแตะเข่าได้ ส่วนพวกเรายืนแล้ว เหยียดแขนเต็มที่ มือจะอยู่ห่างจากหัวเข่าถึงหนึ่งคืบ
...อ่านต่อ
เนื้อทรายเป็นสัตว์จำพวกกวาง ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวสวนสัตว์
...อ่านต่อ
พวกเราดูข้อเท้าตัวเองให้ดีนะ ดูนะ ในโลกนี้คนที่จะอธิบาย
...อ่านต่อ
บางคนอาจจะคิดว่าฝ่ามือฝ่าเท้าที่อ่อนละมุนคงจะสู้ฝ่ามือฝ่าเท้าที่แข็งไม่ได้
...อ่านต่อ
นิ้วมือที่เรียวยาว โคนนิ้วจะใหญ่แล้วกลมเรียวยาว เหมือนกับแท่งหรดาลที่ปั้นเป็น
...อ่านต่อ
คือ ธรรมดาส้นเท้าของมนุษย์ย่อมสั้น ลำแข้งตั้งอยู่ตอนปลายส้นเท้า
...อ่านต่อ
ถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนดูมือตัวเอง ก็จะเห็นลายมือ ถ้าคน
...อ่านต่อ
ขอเท้าความถึงเมื่อเข้าวัดครั้งแรก อาตมาได้ไปหาคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษที่ว่าพื้นเท้าสม่ำเสมอ พื้นเท้าเต็มนี้ ก่อนอื่นขอให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างพื้นเท้าเต็มกับเท้าบวมด้วย
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล มีบางคนได้ลักษณะมหาบุรุษเหมือนกัน แต่ได้ไม่ครบ ๓๒
...อ่านต่อ
วิธีที่ ๑ ดูพระพุทธรูปซึ่งพยายามจำลองออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่วัสดุจะ
...อ่านต่อ
โดยที่ลักษณะมหาบุรุษอำนวยประโยชน์ในการประพฤติธรรมอย่างมากและเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกุศลกรรม
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อคราวอาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ครูอาจารย์ในจังหวัดภาคเหนือฟัง
...อ่านต่อ
จริงหรือไม่ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ ๗ ก้าว ในทันทีที่ประสูติ ?
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร