นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด
...อ่านต่อ
เส้นยึด เส้นติด เกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทำงานไม่สัมพันธ์กัน
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายที่ได้รวบรวมไว้ มี 4 ประการ ดังนี้
...อ่านต่อ
โครงสร้างร่างกายของเรา ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่ยึดโยงกัน
...อ่านต่อ
การระวังรักษาภาวะสมดุลของอิริยาบถ หมายถึงในการนั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง
...อ่านต่อ
การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าใดๆ ไม่ว่าการยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าจะให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เป็นปกติตามธรรมชาติ
...อ่านต่อ
ถ้าเปรียบเทียบร่างกายกับรถยนต์ โครงกระดูกเปรียบเหมือนแชสซีของรถยนต์
...อ่านต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย คือ โครงกระดูก ซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ เรียงเชื่อมต่อกันทั้งหมดถึง 206 ชิ้น
...อ่านต่อ
การที่ร่างกายจะดำรงภาวะปกติได้นั้น อวัยวะทุกส่วนจะต้องทำงานพร้อมกันเป็นปกติ และต้องทำงานประสานสัมพันธ์กัน
...อ่านต่อ
เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยและกลไกที่ทำให้ร่างกายเป็นปกติคนส่วนใหญ่ เวลาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
...อ่านต่อ
ภาวะปกติของร่างกาย หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่เจ็บป่วย ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ
...อ่านต่อ
กิจวัตรกิจกรรมของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้นมีหลากหลายจึงช่วยแก้ปัญหาการเจ็บป่วยอันเกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ
...อ่านต่อ
นอกจากการรักษาสุขภาพด้วยการพยายามตั้งกายให้ตรงในอิริยาบถต่างๆ ดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสถึงสาเหตุ
...อ่านต่อ
ดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากัน ความเสมอกัน  ส่วนดุลยภาพบำบัด หมายถึง วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรค
...อ่านต่อ
อาการที่เรียกว่า ท้องเสีย หมายถึง ภาวะที่มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวๆ มากกว่า 3 ครั้ง
...อ่านต่อ
สาเหตุทั่วไปของการเกิดโรคท้องผูก ได้แก่ ร่างกายขาดน้ำ ไม่ชอบรับประทานพืชผักผลไม้
...อ่านต่อ
เวลาเราเดินทางไกลๆ หรือเล่นกีฬา หรือมีการประชุม มักจะอั้นปัสสาวะกันครั้งละนานๆ
...อ่านต่อ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้สุขภาพฟันไม่ค่อยดี เพราะชอบกินลูกอม และแปรงฟันผิดวิธี
...อ่านต่อ
ในระหว่างเดินทาง ไม่ว่าเดินทางโดยเครื่องบินหรือทางใดก็ตามสิ่งที่ควรยึดถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
...อ่านต่อ
น้ำมูตรเน่า ก็คือน้ำมูตรหรือน้ำสาวะ แม้ออกมาจากร่างกายใหม่ๆ ก็เรียกว่า น้ำมูตรเน่า ทั้งนี้เพราะออกมาจากร่างกาย
...อ่านต่อ
ปู่ ย่า ตา ทวดใช้เวลาศึกษาเรื่องอาหารเป็นร้อยๆ พันๆ ปี ว่า หัวอะไรกินได้หรือกินไม่ได้ใบอะไรกินได้หรือกินไม่ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล