มีหนี้..จงมีสุข อย่าไปทุกข์ร้อนฤดี
...อ่านต่อ
ทำความดี เพื่อความดี นะคนดี ทำอย่างนี้ มีความสุข พิสุทธิ์ใส
...อ่านต่อ
พ่อสอนว่า ให้สร้าง บุญบารมี ให้ทำดี ทำภาวนา ศรัทธามั่น
...อ่านต่อ
ทำดี..มีความสุข ไร้ภัยทุกข์โทษโศกศัลย์
...อ่านต่อ
“สาธุ”..คำคนดี คำชื่นชี้เชียร์ชมกัน
...อ่านต่อ
คนดี..ศรีศาสนา กล่าววาจาสาธุได้
...อ่านต่อ
การสร้างบุญ บารมี ความดีนั้น จิตต้องมั่น ศรัทธา อย่าหวั่นไหว
...อ่านต่อ
อย่าเป็นคน คิดร้าย หมายอาฆาต ผูกพยาบาท จองเวร เข่นฆ่าผลาญ
...อ่านต่อ
“สัมมาอะระหัง”ก้อง ในกลางท้องภาวนา พลังจิตฤทธิ์คาถา สมปรารถนาอัศจรรย์
...อ่านต่อ
วันเดือนปีผ่านพ้น เพื่อบุญ กายจิตชีพทรัพย์หนุน ศาสน์ล้ำ
...อ่านต่อ
วันเวลา มีคุณค่า อย่าประมาท ได้ภพชาติ เป็นมนุษย์ สุดดีหนา
...อ่านต่อ
วัดเรา..เราร่วมสร้าง ชีวิตวาง เป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
สัมมาอะระหัง บริกรรมตั้งฐานที่เจ็ด
...อ่านต่อ
อรุณบุญ..อุ่นวันพระ ทำบุญนะ..ยอดคนดี
...อ่านต่อ
ปลื้มใจในบุญเถิด บุญประเสริฐประสิทธิ์ผล
...อ่านต่อ
จงอยู่กับ ขณะวัน..ปัจจุบันนี้ สร้างคุณงาม ความดี ที่สุขสันต์
...อ่านต่อ
ความสุข..สำเร็จชัย เกิดมีได้..ด้วยใจงาม
...อ่านต่อ
เรื่องของเขา เขาว่า อย่าไปสน เป็นเรื่องหม่น ทุกข์ใจ ไร้สุขศรี
...อ่านต่อ
ต้องอด..ต้องทนสู้ เพื่อเรียนรู้สัจจธรรม
...อ่านต่อ
การสร้างวัด สร้างบุญ หนุนศาสนา ด้วยความรัก ศรัทธา ปัญญาไสว
...อ่านต่อ
สาธุ..บุญปลื้มสว่าง บุญนำทางสู่สุขสันต์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร