ทำบุญ..โมทนาบุญ กระจ่างคุณมงคลใส
...อ่านต่อ
ทบทวนบุญ บารมี ที่เราสร้าง ทุกสิ่งอย่าง เป็นคุณ เกิดบุญใส
...อ่านต่อ
คนเหมือนกัน แต่ไฉน ไม่เหมือนกัน หลากชนชั้น, จน-เศรษฐี, สี,ภาษา
...อ่านต่อ
“เกิด แก่ เจ็บ ตาย”หมด กฎจริงแท้ ไม่เปลี่ยนแปร จงรู้ตื่น เบิกบานหนา
...อ่านต่อ
ให้น้อยมิตรย่อมน้อย นะสหาย ให้มากมิตรมากมาย มนัสเกื้อ
...อ่านต่อ
“คนจริง”..คือคนที่นิ่งสงบเย็น คนจริงนิ่งสงบได้ ใฝ่ธรรม
...อ่านต่อ
ทำบุญ..ทำความดี ย่อมเกิดมีความสุขสันต์
...อ่านต่อ
จักสร้างโบสถ์ โชติบุญ หนุนศาสนา ด้วยศรัทธา สำนึกรัก บ้านเกิดถวาย
...อ่านต่อ
“คนบุญ”เบื่อบาปช้า สามาลย์ “คนบาป”เบื่อบุญทาน ทอดทิ้ง
...อ่านต่อ
หากทำดี แล้วถูกด่า..อย่าท้อแท้ อย่าขี้แย แพ้ภัยพาล มารทั้งหลาย
...อ่านต่อ
อันคนดี..ความดี ศรีสวัสดิ์จิต ใช้ชีวิต มีคุณค่า น่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
การทำบุญ หลักวิชชา อย่าเรื่องมาก อย่ายุ่งยาก มัวคิดคอย บุญถอยหนี
...อ่านต่อ
หยุดคือหยุด อย่าพะวง สงสัยจิต ทิ้งความคิด ทุกข์ท้อ เพียรก่อหวัง
...อ่านต่อ
คืนวันกาลชีพล่วง สรรพสิ่งปวงล้วนแปรผัน
...อ่านต่อ
“การปฏิบัติธรรม”นี้ คือชีวิต คือภารกิจ ที่แท้จริง มิ่งมิตรฉัน
...อ่านต่อ
ลืมตา..อ้าปาก พูดมากเพ่งผิด
...อ่านต่อ
ร้อยเรียงกลอน ก่อหวัง กำลังจิต สื่อแนวคิด นัยธรรม นำสุขศานต์
...อ่านต่อ
สาธุจิต สถิตธรรม ย้ำหยุดใส อย่าสนใจ เรื่องอื่น ทุกข์ขื่นขม
...อ่านต่อ
ควรคิดดี.. พูดดี.. ทำดีเถิด ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญ สรรเสริญหนอ
...อ่านต่อ
คงความสวย..ด้วยความดี คงความมั่งมี..ด้วยการให้
...อ่านต่อ
คนจับถูก เพราะใจ..ใฝ่ดีถูก มุ่งมั่นปลูก ความงาม ความดีใส
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร