มีเพื่อให้ จงมีเถิด..ประเสริฐนัก ศรัทธารัก สร้างบุญ บารมีไสว
...อ่านต่อ
ความงามจำต้องมี และความดีจำต้องสร้าง
...อ่านต่อ
เป็นชาววัด ชาวธรรม พร่ำคุยจุ้น ชวนทำบุญ แต่ไม่ทำน่าขำไหม
...อ่านต่อ
“อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง” ทางสุขสันต์ ใช้ชีวัน อย่างคุ้มค่า น่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
จะเบื้องหลัง เบื้องหน้า ถ้าทำดี คุณย่อมมี คุณค่า น่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
วันพระประเสริฐค่า วันโสภาสว่างไสว
...อ่านต่อ
อย่า..ประมาท ในชีวิต นะมิตรเพื่อน ประมาท..เหมือน ตายพราก จากแก่นสาร
...อ่านต่อ
หากทำผิด ยินยอม พร้อมรับผิด สำนึกจิต รักษ์ศีลธรรม นำศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
ภาพบุญปลื้มสุขสันต์อนันต์ค่า พลังศรัทธาสาธุชนคนใจใส
...อ่านต่อ
เจริญพรญาติธรรมผู้นำมิตร ผู้มิจิตอาสาแกร่งกล้าหาญ
...อ่านต่อ
หาบุญได้ใช้บุญเป็นเช่นยายกล่าว ทุกเรื่องราวต้องใช้บุญดลหนุนเสริม
...อ่านต่อ
"ความดี" ทำ เถิดเจ้า      จอมขวัญ "ความชั่ว" ทิ้งเถิดมัน      หม่นเศร้า
...อ่านต่อ
เสันทางอื่นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ด้วยไม่ทราบและไม่ซึ้งทางสว่างไสว
...อ่านต่อ
ทำบุญอย่าขุ่นคิด กังวลจิตพินิจนาน
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้างบารมีหน้าที่มนุษย์ เติมความใสบริสุทธิ์วิมุตติศานต์
...อ่านต่อ
ปลื้มลูกหลานพาลห่วงบ่วงผูกมัด ปลื้มสมบัติพัสถานพาลหลงใหล
...อ่านต่อ
ความปลื้มที่คุณมี คือความดีที่คุณสร้าง
...อ่านต่อ
ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพึงสำนึก ความรู้สีกซึ้งศรัทธาวิชชาใส
...อ่านต่อ
บัณฑิตชนกล่าววาจาน่าเชื่อถือ ชีวิตคือการเดินทางสร้างใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
อันบัวงาม อร่ามตา คราพบเห็น ผ่านลำเค็ญ การต่อสู้ ชูศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร