รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญาสามารถดำรงชีพบน
...อ่านต่อ
ระทึก!!! แกรนด์เชอโรกี พุ่งชนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ สาหัส 5 ราย
...อ่านต่อ
ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า
...อ่านต่อ
ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า
...อ่านต่อ
ตลท.ไม่ห้าม"เบียร์ช้าง"แต่ยังไม่รับ...รอ ก.ล.ต.ทบทวนมติเก่าไฟเขียวหุ้นแอลกอฮอล์
...อ่านต่อ
วันแม่แห่งชาติหรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “ วันแม่ ” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
...อ่านต่อ
ผู้หญิงตัวเล็กๆ 2 คน กำลังปกป้องลูกหลานไทยไม่ให้ตกเป็นทาสน้ำเมา เธอทำไปทำไม
...อ่านต่อ
ช่วงนี้สังคมไทยมีเรื่องน่าเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่ง คนอื่นจะมองว่าน่าเป็นห่วงหรือไม่เป็นห่วงก็แล้วแต่
...อ่านต่อ
อันดับแรก... ไม่เห็นเกี่ยวเลย ช้างเข้าตลาดหุ้นแล้วไปเดือดร้อนยังไงฟะ?
...อ่านต่อ
วันนี้.. สายตาทุกคู่กำลังจับจ้องมองมายังพระมหาเปรียญแต่ละรูปด้วยความชื่นชมยินดี
...อ่านต่อ
ตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ไม่รับจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจสุราถูกกฎหมายสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนได้
...อ่านต่อ
สุรา ไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีโทษมาก
...อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ
...อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ
...อ่านต่อ
.เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาแล้ว
...อ่านต่อ
.เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาแล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อพูดถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า
...อ่านต่อ
จากภาพและคำสัมภาษณ์ของพระสงฆ์ในพื้นที่เมื่อเผยแพร่ออกไป ทำให้เพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะพุทธบริษัท
...อ่านต่อ
จากภาพและคำสัมภาษณ์ของพระสงฆ์ในพื้นที่เมื่อเผยแพร่ออกไป ทำให้เพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะพุทธบริษัท ๔
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร