เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พิจารณาตัวเราว่า สิ่งที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่ ถ้าหากไม่ถูกเราก็ให้อภัยผู้เตือน
...อ่านต่อ
นั่งเก่งไม่กลัว กลัวไม่ขยันนั่ง นั่งสมาธิทุกวัน ง่ายกว่าแปรงฟันตอนเช้า
...อ่านต่อ
เมื่อเห็นข้อบกพร่อง ทางกาย ทางวาจา จะโดยได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยก็ดี ให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำตักเตือน กัน
...อ่านต่อ
เพ่งเพียรเป็นนิจ ย่อมพิชิตชัยชนะ สำร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม
...อ่านต่อ
ถ้าไม่ถือสา มันก็เป็นลมเป็นแล้ง ถ้าถือสา มันก็เป็นเรื่องเป็นราว ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะ
...อ่านต่อ
ต้องสร้างบารมีตั้งแต่ยังแข็งแรง ถึงจะสร้างบารมี อย่างสนุกสนานบุญบันเทิง
...อ่านต่อ
งานทางใจ ไร้ทางพัก ทำ(สมาธิ) ตอนลืมตา ได้เวลาเพิ่มหลายเท่า ทำทุกอริยาบถ จะได้บุญสดๆพร้อมดอกเบี้ย
...อ่านต่อ
หนทางแม้ยาวไกลสักเพียงไรก็ตาม ถ้าเราได้เริ่มต้นเดินเพียงหนึ่งก้าว
...อ่านต่อ
เกิดมาสู้ ไม่ใช่เกิดมาเศร้า ถ้าจะอยู่แนวหนาก็ต้องกล้าเจอพายุ
...อ่านต่อ
ความสงบ สร้างความปลื้มใจ ประทับใจ ให้กับผู้ที่พบเห็น
...อ่านต่อ
ให้มีวินัยในตัวเอง คือพยายามทำความดี ตามที่เราตั้งใจไว้ว่า จะทำให้ได้ ให้ครบ ให้สม่ำเสมอทุกวัน
...อ่านต่อ
โอ้ดวงจันทร์ส่องสว่างกลางท้องฟ้า ดวงธรรมหนาส่องลว่างกลาง จิตฉัน
...อ่านต่อ
ธรรมกายคือที่พึ่งของชีวิต อย่ามัวคิดอย่ามัวช้าอย่ามัวหลง เร่งแกจิตจริงจังดั่งใจจง ย่อมมุ่งตรงต่อนิพพานสุขศานต์เอย
...อ่านต่อ
การให้อภัยทาน หรือให้อโหสิกรรมแก่กัน เป็นทางออกที่ดีที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ ที่ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
ดวงใสใสใจบริสุทธิ์ ดวงผ่องผุดใจใสใส ดวงของฉันนั้นบริสุทธิ์ ดวงผ่องผุดใจใสใส
...อ่านต่อ
การทำเพื่อผู้อื่น คือการทำเพื่อตัวเอง การแผ่เมตตา ทำให้ใจเราเป็นสุข
...อ่านต่อ
พวกเราจะต้องเกื้อกูลกัน ทิฐิมานะมีได้ เพราะเรายังไม่หมดกิเลส แต่ให้ลดลงมาในระดับ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
...อ่านต่อ
เธอจ๋าอย่าสงสัย จงใส่ใจไว้ให้ดี ตรึกนึกทุกนาที ดวงมณีอยู่ที่ใจ
...อ่านต่อ
เมื่อพิจารณาดูคนอื่น เห็นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดี เราก็น้อมรับมาเป็น คุณสมบัติที่ดีของเรา
...อ่านต่อ
นั่งเก่งนั่งอย่างไร นั่งด้วยใจใฝ่วิชชา นั่งไปไม่ติดตำรา ยิ่งนั่ง หนายิ่งพาเพลิน
...อ่านต่อ
ดวงเอ๋ยเจ้าดวงแก้ว รักกันแล้วต้องมาหนอ ไวไวอย่ารีรอ ฉันนั้นง้อทุกคืนวัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร