เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ตอนเราอยู่บนเตียงคนป่วย ใกล้จะละโลก
...อ่านต่อ
ครองตัวเป็นโสด ไม่มีครอบครัว
...อ่านต่อ
ผู้เยื่ยมไข้ อย่านำเรื่องร้อนอกร้อนใจ
...อ่านต่อ
เราจะไม่มัวมาทอดอาลัยตายอยาก
...อ่านต่อ
เมื่อเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาล
...อ่านต่อ
ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาล
...อ่านต่อ
การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดา
...อ่านต่อ
เมื่อยามเจ็บป่วย ให้ใจอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย
...อ่านต่อ
เมื่อยามที่เราอยู่บนเตียงผู้ป่วย
...อ่านต่อ
ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา ต้องมีโอกาสไปนอนบนเตียงคนป่วย
...อ่านต่อ
ถ้าเราไม่ชิงช่วงทรัพย์มาสร้างบารมีก่อน
...อ่านต่อ
หากทำทานมาน้อย ...ก็เป็นชนชั้นล่าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร