เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เอาความดีของใครเข้ามาไว้ในใจมาก เราจะรักเคารพบุคคลนั้นมากเช่น เอาความดีของพ่อแม่มาอยู่ในใจ เราก็จะรักพ่อแม่มาก 
...อ่านต่อ
"เด็กเก่งและดี  มีวินัย ใฝ่ศีลธรรม  เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก   สร้างโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว" 
...อ่านต่อ
เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์และได้มีพิธีถวายพระเพลิงไปเมื่อวันที่
...อ่านต่อ
คำว่า ธรรมยาตรา นี้ ไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก แต่เป็นคำที่มาจากการนำคำว่า "ธรรม" และ "ยาตรา" มาประกอบกัน
...อ่านต่อ
ข่าวศาสนาพุทธได้รับการคัดเลือกให้เป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกมาจากเว็บไซด์ต่างประเทศ สามารถค้นคว้าได้จาก google
...อ่านต่อ
Slow life = สมดุลชีวิต ถูกต้อง ช้าลงและง่ายขึ้น เร็วไป รีบไป หายใจไม่ทัน อ็อกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้น้อย มาลองใช้สติ มีสติกับสิ่งที่เป็นอยู่...
...อ่านต่อ
ผู้สร้างศาสนสถานไว้มากมายภายใน “วัดไผ่โรงวัว” อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี …. หลวงพ่อขอมท่านสร้างไว้รอพระธุดงค์ธรรมชัย
...อ่านต่อ
ช่างทำอิฐคนหนึ่ง กำลังใส่อิฐลงไปในเตาเผาทีละก้อน อิฐก้อนหนึ่งเริ่ม ตัวสั่นเทาด้วยความกลัว เมื่อคิดว่ากำลังจะถูกไฟที่ลุกโชนเผาไหม้เกรียมในไม่ช้า
...อ่านต่อ
เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ที่ไม่มีใคร "เอาใจ" แล้ว "น้อยใจ"น้อยใจมากๆ เลย "งอน" เพื่อเรียกร้องความสนใจ เมื่องอนแล้วยังไม่มีใครสนใจเลย "โกรธ" 
...อ่านต่อ
ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจเพราะมีธรรม (ไม่ใช่มีเธอ)ธรรมะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคน ต้องทำให้เป็นด้วยวิธีที่ง่าย
...อ่านต่อ
เหตุที่ชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์  เพราะว่ามีความทะยานอยาก และไม่รู้ว่า แก่นสารของชีวิตคืออะไร อะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
...อ่านต่อ
ภาพพุทธบุตร ธรรมยาตรา ปีนี้เปลี่ยนไป แต่ขอบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะนำพาสาธุชน พัฒนาวัด  ที่เคยพักในปีที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ความดีทำเพียงครั้งเดียว แต่ระลึกได้หลายครั้ง และทุกครั้งที่ระลึกถึง จะนำมาซึ่งความปีติ
...อ่านต่อ
   ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่ง คือ ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใด ซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติได้ คือ นิสัย สายบุญ และ บุญเว้นจาก3สิ่งนี้แล้วไม่มีสิ่งใดเลย   ติดตัวข้ามชาติไปได้ความเชื่อ
...อ่านต่อ
ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นที่ยอมรับในความสุภาพเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  มีมารยาทดี  มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
...อ่านต่อ
ความสุขทางโลกไม่มีมีแต่ความเพลินกับความเพลีย
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราปรารถนามันอยู่ในตัวแต่เรา....
...อ่านต่อ
ผู้ที่ได้รับความสว่างที่สุด...คือ ผู้ที่เคยมืดที่สุดมาก่อน ผู้ที่เข้าถึงความสุขภายใน... คือ ผู้ที่มีความทุกข์มาก่อน
...อ่านต่อ
“หยุดแรก”ถ้ารู้จักได้ วันนั้นไปบันทึกไว้เลยเป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตว่า“เราหยุดได้”
...อ่านต่อ
  Where there’s a will, there’s a way! ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น?หลายครั้งที่คนไทยนำสุภาษิตฝรั่งมาแปล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร