หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การปฏิบัติธรรม คือ การทำใจของเราให้ว่างเปล่า
...อ่านต่อ
เราต้องอดทนให้มากๆ เหมือนอย่างยายนะ
...อ่านต่อ
โอกาสทองของการทำความดี เป็นของทุกคน
...อ่านต่อ
ธรรมะถ้าปฏิบัติกันแล้ว ต้องทำอย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไป
...อ่านต่อ
การเกิดมาของเรา ในภพชาตินี้ ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรม
...อ่านต่อ
เวลาเรามีความทุกข์ เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายใน
...อ่านต่อ
การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข แผ่กระแส
...อ่านต่อ
ชักชวนกันมาสวดธัมมจักรฯ กันเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม ทะเลงดงามเมื่อยามมีคลื่น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงอุบัติขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรค
...อ่านต่อ
การสร้างวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร
...อ่านต่อ
โลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหา จึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
กรรม คือ การกระทำ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...อ่านต่อ
ชีวิตที่มีค่าชีวิตของนักรบกองทัพธรรม
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายนั้น ยาวนาน
...อ่านต่อ
เราต้องถามตัวเองเสมอ ๆ ว่าเรามาเพื่ออะไร
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ ท่านใจชุ่มอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
ให้ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียว
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา ในวันที่ท่านจะตรัสรู้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร