หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เราทุกคนต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ ในการปฏิบัติธรรม ช่วยกัน ประคับประคองใจ
...อ่านต่อ
เรามักจะติดใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องปลีกย่อยกัน อย่าไปสนใจการกระทบกระทั่งและอุปสรรค
...อ่านต่อ
อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ จะทำให้เราพร้อม ด้วยสมบัติทั้งสาม คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
...อ่านต่อ
เราเป็น Designer of the Life แปลว่า... เป็นนักออกแบบชีวิตของเราเอง ชีวิตเรา... เราอยากจะเป็นอย่างไร ก็แล้วแต่เรา
...อ่านต่อ
ทำใจหยุดได้ เวลาใด เวลานั้นก็ถือว่าเป็นมงคล เป็นเวลาฤกษ์งามยามดี มีมหาโชคมหาลาภ
...อ่านต่อ
ใครมาสวดธัมมจักฯ ขอให้รวยสวนกระแส ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก  เพราะกว่าจะได้อัตภาพนี้มา  จะต้องมีกำลังบุญมากพอ  ถ้ากำลังบุญน้อย จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้
...อ่านต่อ
ลูก ๆ ทุกคนมีของดีอยู่ในตัว คือจุดที่จะเชื่อมโยง กับผู้มีอานุภาพ ผู้เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐได้
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนต้องขวนขวายในการสร้างบารมี ต้องเร่งสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ เร่งทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้
...อ่านต่อ
เราจะต้องไม่ประมาท ในการสร้างบารมี อย่าคิดว่าทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แค่ความคิดคำนึงว่า “ขอพักก่อน”
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญกันให้เยอะ ๆ นะลูกนะ บุญที่สำคัญที่สุด คือ... “การทำใจหยุด ใจนิ่ง”
...อ่านต่อ
ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร นอกนั้นเป็นโบกี้ เพราะฉะนั้น ใครสวดบทนี้ได้
...อ่านต่อ
ใครสวดบทธัมมจักฯได้  บุญจะท่วมใจ ลิ้นเหงือกฟันปาก  ชาติต่อไปจะสวยสะอาด
...อ่านต่อ
แต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลาย เพราะทรัพย์ทั้งประเทศทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้ แต่บทสวดนี้แต่ละคำ
...อ่านต่อ
ไม่มีทางลัดอื่นในการเข้าถึงธรรม นอกจากค่อย ๆ สั่งสมความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จะเจ็บป่วยไข้ จะมีภารกิจอันใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติธรรมให้เต็มที่
...อ่านต่อ
การเดินทางในสังสารวัฏ เป็นการเดินทาง ที่ยาวไกลที่สุด เพราะยากที่ใครๆ จะหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะแล้วต้องหายสงสัยด้วยตัวเองนะ ให้แจ่มแจ้ง จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
...อ่านต่อ
วันนี้วันพระ วันที่พระจันทร์เต็มดวง วันมหัศจรรย์ ขอให้ลูกยกชั้นเข้าถึงธรรมกันทุกคน
...อ่านต่อ
เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีกิจที่จะต้องทำควบคู่กันไป 2 ประการ คือ..การศึกษาวิชาทางโลกและการศึกษาวิชชาทางธรรม
...อ่านต่อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร