ผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคน ความรอบรู้ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
การพูดที่ดีคือ ฉลาดในการพูดไม่ชวนให้เกิดการขัดแย้งฟังความคิดของผู้อื่นแม้คราวได้โอกาสอธิบายก็อธิบายได้อย่างน่าฟัง เนื้อหาตรงประเด็นกะทัดรัด
...อ่านต่อ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
...อ่านต่อ
บุคคลควรที่จะดำเนินตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
...อ่านต่อ
บุคคลมีจริตมีอุปนิสัยแตกต่างกันแนะนำแก่บุคคลได้ตรงกับจริตซึ่งย่อมหมายถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...อ่านต่อ
เมื่อวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความปรารถนาย่อมทำให้เกิดความไม่รู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของตนเอง
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตร คือผู้ให้ทั้งสิ่งของ ให้คำพูด ให้กำลังกาย ให้กำลังใจ ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายย่อมถือว่าเป็นการให้ความปลอดภัยแก่กัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล