**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : ยอดหญิงกตัญญู อุจฉังคชาดก ว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง

ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติกรุงพาราณสีมีชาย ๓ คน กำลังช่วย กันไถนา เพื่อเตรียม เพาะปลูกอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง...อ่านต่อ
พระเจ้าพรหมทัตทรงซักถามความเป็นมาของชายทั้ง ๓ ด้วยพระองค์เอง ด้วยพระปรีชาสามารถและปฏิภาณ พระองค์ทรงแน่พระทัยว่า ชายทั้ง ๓ เป็นผู้บริสุทธิ์ จึงโปรดให้ปล่อยตัวชายทั้ง ๓ ไปในวันนั้นเอง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์ กโปตกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี ชาวเมืองนิยมแขวนกระเช้าหญ้าไว้ในที่ต่าง ๆเพื่อให้เป็นที่อาศัยของนกทั้งหลาย...อ่านต่อ
อยู่มาวันหนึ่ง มีคนนำปลาและเนื้อจำนวนมากมาฝากท่านเศรษฐี พ่อครัวจึงนำมา แขวนไว้ในโรงครัว กาได้กลิ่นเนื้อก็อยากกิน วันรุ่งขึ้นจึงทำอุบายตามที่คิดเอาไว้...อ่านต่อ
In the former time, the city of Benares had a tradition of hanging the grass-made basket in the area of the residence for birds to build its nest....อ่านต่อ
One day, a man brought plenty of meat and fishes to give to the millionaire, the master of the chef. The chef, then, hung them somewhere inside the kitchen....อ่านต่อ

นิทานชาดก : พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ นฬปานชาดก ว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่ มีพญาวานรตัวหนึ่ง ปกครองบริวาร ๘๔,๐๐๐ ตัวอย่างสงบสุขตลอดเรื่อยมาครั้งหนึ่ง พญาวานรได้คุมบริวารทั้งหมด เข้าไปหากินในป่าทึบแห่งหนึ่ง...อ่านต่อ
พญาวานรได้พูดด้วยความมั่นใจว่าผีเสื้อน้ำจะฆ่าตนไม่ได้ จากนั้นได้ดึงลำอ้อขึ้นมาต้นหนึ่ง แล้วอธิษฐานจิต ขออำนาจบุญบารมีที่ได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ดลบันดาลให้ลำอ้อทะลุเป็นโพรงตลอด...อ่านต่อ

นิทานชาดก : สุขจริงหนอ สุขวิหารีชาดก ว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา

สมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ อุทิจจะเขาเป็นผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่อง เป็นที่นับถือยกย่อง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : นันทิวิสาล โคจอมพลัง นันทิวิสาลชาดก ว่าด้วยการพูดจาไพเราะ

สมัยพระเจ้าคันธาระครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองตักกสิลา มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง ได้เลี้ยงลูกโคไว้ด้วยความทะนุถนอม เอาใจใส่ ดูแลราวกับมันเป็นลูกตนเลยทีเดียว พราหมณ์เรียกลูกโคนั้นว่า นันทิวิสาล โคนันทิวิสาลเติบโตเป็น โคหนุ่ม มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง มีความเคารพ และเชื่อฟัง พราหมณ์ชรา...อ่านต่อ
โคนันทิวิสาลได้ยินพราหมณ์ เรียกตนด้วยถ้อยคำที่บาดหู ต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากมาย เช่นนี้ จึงหมดกำลังใจที่จะออก แรงลากเกวียน ได้แต่ยืนนิ่ง น้ำตาไหลพรากอยู่ตรงนั้น เย็นวันนั้น พราหมณ์ชราได้แต่นอนอยู่แต่ในบ้านเพราะแพ้พนัน เสียดายทั้งเงินและอับอายขายหน้า...อ่านต่อ
บรรดาชาวเมืองทั้งหลายที่เฝ้าดูอยู่ เห็นพราหมณ์ชรายิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางมั่นใจ จึงพากันส่งเสียง เอาใจช่วย ในที่สุดเกวียนทั้งหนึ่งร้อยเล่มก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ท่ามกลาง เสียงโห่ร้องยินดี ชาวบ้านชาวเมืองต่างเข้ามารุมล้อมแสดงความยินดี ให้เงินทองของกินของใช้แก่พราหมณ์ชราและโค นันทิวิสาลเป็นรางวัลในครั้งนี้ด้วย...อ่านต่อ
.....In the City of Taksasila, at the time of King Dhandara’s reign, a Brahmin domesticated a young calf in his home. He loved the calf as if it was his own son. He tended to it with good care. The Brahmin named the calf ‘Nandhiwisala’....อ่านต่อ
.....In the City of Taksasila, at the time of King Dhandara’s reign, a Brahmin domesticated a young calf in his home. He loved the calf as if it was his own son. He tended to it with good care. The Brahmin named the calf ‘Nandhiwisala’....อ่านต่อ
With his tremendous energy, the 100 tightened carts wheeled forward from the spot. All the on-looking city folks, upon seeing the old Brahmin smiling with confidence, raised a loud cheer....อ่านต่อ

นิทานชาดก : บัณฑิตผู้เที่ยงธรรม ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยความโลภจัดเห็นแก่ได้

ในอดีตกาล สมัยพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติ ณ นครพาราณสี แคว้นกาสี พระองค์ทรงมีบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานตีราคาพัสดุที่จะซื้อมาเป็นของหลวง เช่น ช้าง ม้า ทองคำ และเพชรพลอยต่างๆ...อ่านต่อ
ในสมัยนั้นนครพาราณสี มีปราการล้อมรอบ วัดกำแพงภายในโดยรอบยาวประมาณ ๑๒ โยชน์ พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกกำแพงมีอาณาเขตรวมกันถึง ๓๐๐ ตารางโยชน์ บัดนี้ ได้ถูกตีราคาให้เท่ากับ ข้าวสารเพียงทะนานเดียวเสียแล้ว...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ศิษย์หัวดื้อ เวฬุกชาดก ว่าด้วยโทษของการดื้อรั้น

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีบุตรเศรษฐี คนหนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดีมาก ครั้นต่อมาเมื่อบิดามารดาสิ้นชีวิตลงก็คิดได้ว่า...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พลายมหิฬามุขกับอำมาตย์บัณฑิต มหิฬามุขชาดก ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล

ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี พระองค์ทรงมีช้าง พระที่นั่งชื่อ พลายมหิฬามุข เป็นช้างที่ งดงาม สงบเสงี่ยม เรียบร้อย และอยู่ใน ระเบียบอย่างเคร่งครัดพระองค์จึงทรงโปรด ปรานมาก...อ่านต่อ

นิทานชาดก : มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ขทิรังคารชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชา เมื่อมีอายุเพียง ๑๖ ปีเท่านั้น ก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวง...อ่านต่อ
ท่านเศรษฐีมิได้หวั่นไหวใดๆ จึงได้จัดเตรียมภัตตาหาร เพื่อจะนำไปถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเอง เมื่อกล่าวจบ ท่านเศรษฐีก็กระชับภาชนะ ที่ใส่อาหารไว้มั่น แล้ววิ่งไปบนหลุมถ่านเพลิงทันที...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ลูกหัวดื้อ เภริวาทชาดก ว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักประมาณ

ในอดีตสมัยเมื่อ พระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี ทรงโปรดให้มีการจัดงาน นักขัตฤกษ์เป็นประจำ ทุกๆ ปี ฝีไม้ลายมือการตีกลอง ของพ่อลูกทั้งสองครึกครื้น เป็น ที่ถูกใจของผู้ชม...อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล